Rozhovor s Martinem Krytinářem pro slatinský zpravodaj

V zářijových Aktualitách o Slatině přinášíme rozhovor s 1. místostarostou PhDr. Martinem Krytinářem. Zeptali jsme se ho, jaký bude právě začínající nový školní rok. A také na jaké plánované společenské a kulturní události včetně zářijových a dalších podzimních aktivit pro zdejší seniory se ve Slatině můžeme těšit.

V úterý 1. září se žáci vrátili do škol. Uplynulý školní rok byl jiný než všechny předchozí. Žáci zůstali ze dne na den doma a jejich výuka probíhala distančně. Jaký bude tento školní rok?

Předchozí měsíce nám přinesly události, na které jen tak nezapomeneme. Malý neviditelný virus převrátil celý svět naruby. Všichni jsme museli na vzniklou situaci reagovat, pro nikoho nebyla snadná. Žáci přestali náhle od 11. března chodit do školy a učitelé museli ze dne na den změnit způsob výuky, na který byli doposud zvyklí. Chci na tomto místě poděkovat ředitelkám a všem učitelkám a učitelům za to, jak se k dané situaci postavili. Home office možná na první pohled vypadal, jako by přinášel spoustu výhod, ve skutečnosti pro kantory znamenal mnohem větší náročnost než při běžné výuce ve škole. Na obou našich základních školách se podařilo velice rychle nastavit a zavést do praxe nové funkční formy a metody distanční výuky. Omezení se pochopitelně dotkla i mateřských škol, a i jejich zaměstnanci si zaslouží poděkování, protože i zde situaci zvládli výborně. Děkuji také všem žákům a rodičům, kteří se stejně tak museli k nové situaci postavit čelem. Nyní jsme zahájili nový školní rok, a ačkoliv bych byl rád, kdyby koronavirové období bylo navždy za námi, je třeba zdůraznit a mít stále na paměti, že opatrnost je i v těchto dnech na místě. Všechny školy dodržují přísná hygienická pravidla, různá opatření se budou přizpůsobovat aktuální situaci. Věřím, že obávané období podzimu zvládneme díky společnému zodpovědnému přístupu dobře a děti a žáci budou moci prožít školní rok tak, jak jsme byli zvyklí. Tedy společně a v plné síle. Všem pedagogům přeji mnoho sil v jejich nelehkém povolání a žákům šťastný vstup do nového školního roku.

Pandemie měla vliv nejen na školství, ale i na společenské akce. Jaký bude ve Slatině zbytek roku v oblasti kultury a společenských událostí?

Na léto jsme plánovali bohatý kulturní program, ale bohužel jsme ho nemohli uskutečnit. Zrušili jsme Slatinské kulturní léto a omezili množství farmářských trhů, čímž jsme chtěli zabránit případnému šíření nemoci. Během léta se situace s pandemií změnila, a tak jsme připraveni – s ohledem na platná protiepidemická opatření – začít vracet společenské a kulturní vyžití ve Slatině k normálu. Slatinští stárci intenzivně připravují hody, které letos připadají na 11.–13. září. Farmářské trhy letos uspořádáme ještě ve čtvrtek 17. září a 15. října. V sobotu 26. září, tedy v náhradním termínu, plánujeme pod záštitou městské části a ve spolupráci s Fantázií realizovat akci Ukliďme Slatinu. V září spustíme i několik akcí určených našim seniorům, které budou průběžně pořádány až do konce roku. Také plánujeme další ročník vloni zavedeného pásma Slatinské Vánoce, z jehož programu si budou moci vybrat lidé všech věkových skupin. To je ale ještě poměrně daleko před námi.

Můžete přiblížit zmiňované plánované aktivity pro seniory?

V minulém roce jsme uspořádali několik akcí určených výhradně seniorům. Doplnili jsme tím bohatý program místního Klubu seniorů a otevřeli nové možnosti lidem, kteří nejsou s tímto klubem z různých důvodů vázáni. Ukázalo se, že je to správná cesta, protože tyto aktivity otevřely nové cesty spolupráce, a to i mezigenerační. Také pomohly k vzájemným seznámením a utužení vztahů. Nejbližší akcí tohoto typu bude druhý ročník Dne seniorů, který se uskuteční ve středu 30. září v prostorách bývalé radnice na Přemyslově náměstí 18 (odloženo na neurčito kvůli koronaviru). Bude opět koncipován jako pětihodinové programové pásmo rozdělené do tří bloků, na jehož přípravě a organizaci se kromě městské části podílí také Klub seniorů, Fantázie a Klubíčko. Návštěvníci si budou moci v rámci tvořivých dílen vyrobit podzimní dekoraci, vyslechnout přednášku kronikářky paní Miroslavy Buršíkové a společně posedět u muziky se sólistou dříve české hvězdné kapely Moravanka Jiřím Helánem. Z dalších plánovaných programů mohu zájemce už nyní pozvat na Kurz dentální hygieny, zaměřený na potřeby seniorů pod vedením dentální hygienistky Bc. Evy Brunclíkové, který se uskuteční ve středu 7. října v 16 hodin v sále na Přemyslově náměstí (odloženo na neurčito kvůli koronaviru). Nebo na Kurz první pomoci, který je plánován na středu 4. listopadu v 16 hodin taktéž v sídle bývalé radnice. Tento kurz povede záchranář Bc. Aleš Vosáhlo, který má 25 let praxe v provozu pozemní a letecké Zdravotnické záchranné služby a na dispečinku této záchranné služby. Ostatní akce v tuto chvíli dolaďujeme, ale určitě je na co se těšit. Samozřejmě v tuto chvíli předpokládáme, že všechny zmiňované akce budeme moci zrealizovat. Pokud vláda nařídí nebo doporučí protiepidemická opatření, budeme muset operativně reagovat na aktuální situaci.

Další články