Rok 2021 byl investičně v Žabovřeskách velmi úspěšný, investice v roce 2022 budou rekordní

Navzdory tomu, že se rozpočet Brna na rok 2021 potýkal s dvoumiliardovým deficitem, dokázaly Žabovřesky splnit všechny naplánované investiční akce. Na dnešní tiskové konferenci to prohlásil Filip Leder, místostarosta MČ Brno – Žabovřesky.

„Projevila se výborná připravenost našich investičních projektů, která se pak následně mohla odrazit v podobě úspěšných vyjednávání s městem. V roce 2021 bylo v Žabovřeskách proinvestováno více jak 75 milionů korun mimo rozpočet obce, což nám umožnilo plnit sliby našeho vedení radnice,“ prohlásil Filip Leder. „Celkem šlo na podporu investičních akcí a realizovaných oprav z pokladny města a městské části více než 138 milionů korun, což je v novodobé historii Žabovřesk jeden z nejlepších výsledků,“ dodal Filip Leder.

Nejrozsáhlejší investiční akcí byla generální oprava KD Rubín bezmála za 20 milionů korun, kdy město Brno přidalo 12 milionů a zbytek byl hrazen z rozpočtu městské části. V oblasti péče o školské objekty to byla další etapa rozsáhlé opravy školského komplexu ZŠ Jana Babáka – zateplení a nová fasáda za více jak 14 milionů korun. Zateplení a nové střechy se dočkala i mateřská škola na nám. Svornosti ve výši 8,5 milionu korun. Z dříve odkládaných akcí jmenoval Filip Leder rekonstrukci komunikace a výstavby opěrné zdi na ulici Bochořákova za více jak 12 milionů korun, prosazení zastávky MHD na ulici Březinova či proměnu zastaralé a občansky nevybavené zastávky Tábor na moderní, bezbariérový nástupní ostrůvek s přístřeškem a lavičkou, na jejíž realizaci plně přispěl rozpočet města.

V roce 2022 bude úspěšná řada investičních aktivit v Žabovřeskách pokračovat.

Zastupitelstvo města Brna ocenilo dobrou připravenost našich projektů a schválilo finance na projekty v naší městské části ve výši více jak 236 milionů korun. Mimo iniciativu samosprávy bych rád ocenil i historicky první úspěšný projekt naší veřejnosti – EKOPark Žabovřeské louky, který se stal jedním z vítězů participativního rozpočtu města 2021 s výší podpory bezmála 3 miliony korun,“ podotknul Filip Leder.

Zastupitelstvo MČ Brno – Žabovřesky na investice a opravy v roce 2022 ze svého rozpočtu uvolní dalších bezmála 50 milionů korun. Žabovřeská radnice se v novém roce podle Filipa Ledera bude soustředit například na realizaci největší investiční akce tohoto volebního období, kterou je vybudování nového Komunitního centra na Plovdivské, či revitalizaci zeleně na Makovského náměstí a na Šumavské. Velkou proměnou infrastruktury kanalizace a vodovodu projdou lokality Tichého a Šumavská/Pod Kaštany. Pokračovat se bude kontinuálně i s rekonstrukcemi bytových jader v bytových domech městské části a nezapomene se ani na školské objekty – nová kotelna a rozvody ZTI čekají školku G. Preissové, zatímco MŠ Žižkova se může těšit na novou zahradu. Nové kotelny, radiátorů, ale i úpravy vstupního prostoru se dočká ZŠ Jana Babáka a dokončena bude i rekonstrukce atria Waldorfské školy na Plovdivské. Posilou pro veřejný prostor bude vybudování 23 parkovacích míst na ul. G. Preissové. 

„Rok 2022 tak bude patřit, z hlediska investic ke zřejmě tomu nejúspěšnějšímu v novodobé historii naší městské části,“ dodává 1. místostarosta Filip Leder. Jen pro přehlednost, rozpočet MČ Brno-Žabovřesky na rok 2022 je ve výši 170 867 000,- Kč.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...