Opravené komunikace a nové chodníky. V Žabovřeskách řeší letité problémy chodců

Filip Leder pro Žabovřeský zpravodaj:

V průběhu prázdnin jsme pokročili s řadou plánovaných oprav, mezi něž patří chodníky i účelové komunikace, tedy místa, která každodenně řada z nás využívá. Na Záhřebské jsme se rozhodli „legalizovat“ oblíbenou vyšlapanou cestu mezi panelovými domy a povýšit ji na plnohodnotný chodníček, po němž se bude pohodlně chodit nejen pěším, ale třeba i maminkám s kočárkem.

Začátkem srpna se začalo pracovat na rekonstrukci povrchu komunikace na ulici Fanderlíkova. Tato účelová komunikace je pro Žabovřesky letitou bolestí a pamětníci si jistě vzpomenou, že tato silnička byla pro svůj žalostný stav na motoristickém serveru Vymoly.cz v roce 2014 dokonce na druhém místě v celorepublikovém žebříčku. Dlužno říci, že v té době nebyla svěřena do správy městské části, ale do naší správy se dostala až v roce 2016. Následovala technická a projekční příprava i uvolnění finančních prostředků na opravu povrchu této sice ne příliš frekventované, přesto hojně využívané cesty. Provedena byla skrývka komunikace, osazeny obrubníky a práce na obnově komunikace probíhají dle přijatého harmonogramu. Podotýkám, že stavebnímu ruchu navzdory je přístup dětí i rodičů do budovy školky bezpečně zajištěn.

A do třetice všeho dobrého. V průběhu letních prázdnin proběhla oprava chodníku na ulici Zborovská. V rámci této investice došlo k sejmutí starého povrchu a jeho nahrazení novou dlažbou, takže pěší již mohou komfortně využívat této spojnice mezi ulicí Minská a Zborovská. A konečně se nám podařilo zajistit opravu komunikace na Sochorově ulici. Občané právem upozorňovali na její žalostný stav. Místní obyvatelé již mohou procházet a jezdit ne po výmolech staré cesty, ale po plnohodnotném povrchu, nebo si třeba jen zaparkovat či jít nakoupit do blízkého obchodu.

Co jsem však pociťoval jako nutné ještě posílit, bylo zvýšení počtu „odstavných“ míst pro ty z Vás, kteří rádi jezdíte na kole, což se nám, díky projektu „STOJANY CS BRNO 2020“, splní. Stojany pro kola chybí po celém městě, cyklisté své stroje uvazují, kde se dá – k zábradlím, dopravním značkám, viděl jsem dokonce i jízdní kolo připoutané k nádobě na tříděný odpad. Program, vyhlášený společností Brněnské komunikace, a.s., přinese Žabinám 11 starých i nových, hlavně však účelně upravených stojanových hnízd, přičemž počet parkovacích míst pro kola bude vždy závislý na velikosti vymezeného prostoru.

Výběr lokalit měl na starosti Ing. Adolf Jebavý ze studia ADOS, které má v tomto ohledu veliké zkušenosti, neboť se mimochodem v minulosti podílelo na zpracování celkového generelu cyklistické dopravy na území města Brna. Dopravní studio doporučilo technické řešení úprav stávajících cykloparkovišť před budovami základních škol či před Billou, a zároveň vybralo nová místa pro parkování, namátkou na Minské u radnice, na Burianově náměstí či u Kounicových kolejí. Všechna místa se vybaví moderními stojany ve tvaru převráceného písmena U, které budou z nerezu. Úplný přehled cykloparkovišť v MČ Brno- -Žabovřesky přineseme v dalších vydáních Zpravodaje, jakmile se projekt „stojanů pro Žabovřesky“ dostane do finální fáze. Ze všech těchto vylepšení máme velkou radost. Přeji všem příjemné babí léto.

Filip Leder, 1. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...