V Novém Lískovci hledají projektanta pro novou kapli

V brněnské městské části Nový Lískovec se začíná realizovat nový, v pořadí již třetí park. Na jižním svahu Kamenného vrchu, územní plán kromě výstavby bytů počítá také se sedmihektarovou plochou městské zeleně.  Nový park rozšíří rekreační možnosti obyvatel, zlepší bezpečnost a průchodnost území, a hlavně zvýší pestrost a biodiverzitu v tomto dlouhodobě zanedbávaném území. Zároveň zde radní plánují vybudovat novou kapli.

„Nový Lískovec je jednou z posledních městských částí v Brně, která nemá žádný sakrální prostor, který by sloužil k udržování tradic a nabízel by klidné místo pro konání katolických či ekumenických bohoslužeb. Chceme vybudováním kaple navázat na historickou tradici, kdy toto místo bylo využíváno jako vinohrad augustiniánského opatství. Kaple bude mít kapacitu pro 20 osob, ale v jejím blízkém okolí chceme vytvořit i místo odpočinku pro poutníky i místní, kteří sem vyrazí na procházku. Celkové náklady předpokládáme na 5-10 milionů korun,“ uvedla radní Nového Lískovce Hana Pospíšilová.

Na svahu, kde by nyní měla kaple stát, byly v minulosti vinohrady Augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí. Ještě dnes jsou v území viditelné valy kamení, vysbíraného z políček a vinohradu.  Městská část zde plánuje připomenout historii a typickou moravskou krajinu s vinohradem, kapličkou a vyhlídkou do krajiny.

„Místo jsme vybrali na kamenných základech chaty přímo pod zahrádkářskou osadou. Nyní vypisujeme soutěž, na základě, které vznikne projekt kapličky i úprav jejího okolí.  Soutěž bude dvoukolová, v prvním kole podle referencí vybereme tři týmy, které za odměnu 50 tisíc zpracují návrh.  Ve druhém kole pak bude z návrhů vybrán vítězný k realizaci.  Stavbu kaple plánujeme v příštím roce z rozpočtu městské části a možná uspořádáme i veřejnou sbírku,“ dodal místostarosta Nového Lískovce Michael Brázda

Nový Lískovec původně patřil k obci Lískovec, která se stala součástí Brna v roce 1919 a doposud nemá kostel ani kapli.

„I v Novém Lískovci je mnoho lidí sdružených v různých církevních společenstvích a musí tak za modlitbami a duchovním odpočinkem mířit mimo městskou část. Věřím, že nová kaplička bude vhodným zázemím nejen pro ně, ale i pro poutníky z okolí,“ doplnila Pospíšilová.

Nabídky v rámci soutěže na projekt musí být podány nejpozději do 30. 9. 2020 do 10.00 hod.

Další články