V Brně je rekordní porodnost. Město proto hledá místa pro nové školky

Brno je atraktivním místem pro život. Stále více lidí se chce v Brně usadit a zakládat rodiny. V loňském roce se v Brně narodilo 4 749 dětí, což je nejvýše od roku 1984. Vedení města Brna si tuto skutečnost pochvaluje a zároveň hledá vhodné objekty pro umístění nových tříd mateřských škol. Nejvíce nových tříd hledají představitelé města v brněnské Bystrci.

„Je potěšující zprávou, že mladí lidé, kteří zakládají rodiny, chtějí žít v Brně. Město ale musí na tuto skutečnost reagovat a zajišťovat dostatečné zázemí těmto mladým rodinám. Poměrně rychle tak musíme řešit zvyšující se počet dětí v mateřských školách. Podle statistik víme, že potřebujeme dvě až tři nové třídy v Bystrci, v Židenicích, na Vinohradech, v Líšni a v Žebětíně. Tyto třídy chceme otevřít v září roku 2022,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Před plánováním výstavby nových školek chce město prověřit, zda městské části nedisponují vhodnými objekty, které by bylo možné využít pro účely mateřského školství.

„Budeme se teď scházet se starosty a místostarosty městských částí, abychom zjistili, zda nevlastní nebo nemají ve správě budovy, které by po stavebních úpravách mohly sloužit jako mateřské školy. Takovýmto způsobem například budujeme jednu novou třídu v Bohunicích. Další možností je vytvářet modulové školky, které lze poměrně jednoduše rozebrat a složit na jiném místě,“ dodal Hladík.

Nová třída mateřské školy v Bohunicích vznikne rekonstrukcí stávajícího objektu v ulici Pod nemocnicí. Během prázdnin Rada města Brna vysoutěží zhotovitele. Stavební práce začnou na podzim. Otevřít by se měla v září 2021.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...