V Novém Lískovci roznáší knihy seniorům

Pátý stupeň protiepidemického systému PES uzavřel i všechny knihovny. V Novém Lískovci si však poradili po svém. Radní městské části Hana Pospíšilová se domluvila s Knihovnou Jiřího Mahena na roznosu knih seniorům starším 65 let.

Pro některé seniory nejsou současná opatření vůbec jednoduchá, vycházení a styk s blízkými jsou nuceni výrazně omezit. A zavřeno mají i v knihovně, kterou někteří senioři navštěvovali pravidelně.

 „Podařilo se mi domluvit s knihovnou, že během pátého a čtvrtého stupně můžeme knížky donášet k seniorům až domů. Sešla se zde chuť nějak starším lidem pomoci a úžasná spolupráce s knihovnicemi. Po dohodě s vedením Knihovny Jiřího Mahena byla již v listopadu odeslána všem čtenářům starším 65let zpráva s informací o této možnosti. Během týdne si mohou do knihovny volat či poslat mailem objednávku na počet knih, konkrétní tituly, nebo jen oblíbeného autora. Knihovnice každému na míru nabalí balík knih a vždy v úterý vyrážím s kočárkem v rámci vycházky s dvouletou dcerkou. Někdy s paní starostkou, jindy v doprovodu starších dětí. V záloze jsou i další dobrovolníci. Zajišťujeme i odnos knih zpět do knihovny. Vděčnost babiček a dědečků za zapůjčení dobré knihy je obrovská, protože spousta z nich je v těchto dnech odkázána právě pouze na četbu,“ uvádí Pospíšilová.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...