Kohoutovice mají nového starostu, lidovec Jakub Hruška chce otevřít radnici lidem

V Kohoutovicích proběhlo ve čtvrtek zastupitelstvo, kde došlo k odvolání stávajícího vedení radnice. Novým starostou se stal lidovecký zastupitel Jakub Hruška. Došlo k tomu po dlouhodobých neshodách v dosavadní koalici, které vyústilo až ve vypovězení koaliční smlouvy stranami ODS a TOP 09, ty následně utvořily koalici s lidovci a zelenými.

„Chtěl bych především poděkovat všem členům zastupitelstva a občanům za jejich aktivní účast na zasedání kohoutovického zastupitelstva. Občanům za pestré dotazy do diskuzí, zastupitelům a zastupitelce za schválení pravidel pro rozpočtové provizorium, které vytrhlo Kohoutovice z platební neschopnosti, která ohrožovala především školky a školy,” komentuje jednání zastupitelstva starosta Jakub Hruška a dodává, že tím: „zastupitelstvo splnilo svůj zásadní úkol, zbavit Kohoutovice hrozby sankcí za neplnění svých závazků.”

Nově vzniklá koalice chce radnici pod vedením starosty Jakuba Hrušky více otevřít lidem. To společně prokázali historicky prvním online přenosem ze zasedání kohoutovického zastupitelstva které si spustilo přes čtyři tisíce lidí. „Chtěli bychom dále rozvíjet naše školky a školy, a zaměřit se na veřejná prostranství, především na údržbu zeleně a nakládání s dešťovými vodami. Zásadním způsobem chceme do činnosti naší městské části přinést nápady od občanů, ať už veřejnou diskuzí, nebo pomocí participativního rozpočtu,” uvádí Hruška jako příklad prvních kroků nově vzniklé koalice a dodává: „Chceme, aby občané věděli, že jsme tu pro ně a že jejich nápadům budeme naslouchat.”

Nové vedení Kohoutovic se chce zasadit o koncepční řešení veřejného prostoru, zvláště se chce zaměřit na péči o zeleň a nakládání s dešťovou vodou. Jako jeden z nástrojů komunikace s občany si vybrali sociologický průzkum, ze kterého mají vyplynout skutečné priority kohoutovických občanů. Dalším způsobem, jak chtějí přenášet na radnici nápady lidí je participativní rozpočet. „S kolegy chceme rovněž navázat na zvelebování dětských hřišť, škol a školek. e správcovskou firmou MOP, která se stará o bytový fond bychom chtěli zavést elektronizaci systému, která povede ke zpřehlednění a zjednodušení přístupu lidí k informacím v bytové oblasti. Občané jasně budou vědět, za jakých podmínek mají nárok na obecní byt, nebo jaké opravy a v jakém termínu obec plánuje,,” dodává nově zvolený starosta.

Zastupitelstvo ve svém jednání pokračuje v pondělí 18. ledna v 17 hodin v ZŠ Pavlovská, kde bylo těsně před devátou večerní ve čtvrtek přerušeno. „Stáli jsme před rozhodnutím, zda v zasedání pokračovat bez přítomnosti veřejnosti, nebo ho dle metodického pokynu Ministerstva vnitra přerušit a přesunout na pondělí. Jsem rád, že zastupitelé podpořili návrh na přesunutí na pondělí, aby byla možná účast veřejnosti,” sdělil Hruška. Díky časové tísni nebylo možné zvolit všech sedm kohoutovických radních. Zastupitelé totiž upřednostnili usnesení týkající se rozpočtového provizoria, které městskou část ohrožovalo na chodu. Kromě starosty Jakuba Hrušky byl zvolen ještě první místostarosta Ing. Michal Velička (ODS). Zbytek Rady městské části by měl být zvolen právě v pondělí v 17 hodin, kdy bude jednání zastupitelstva pokračovat.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...