Žebětínský starosta Vít Beran představil plány pro rok 2019

Dlouholetý starosta městské části Brno-Žebětín Vít Beran uspěl v komunálních volbách i v tomto roce. Bude proto pokračovat ve své práci i v následujících čtyřech letech. Žebětín je dynamicky se rozvíjející městská část. Počet jeho obyvatel průběžně stále roste. To si také vyžaduje nutné investice. Pro rok 2019 představil Vít Beran tyto priority městské části:

  • Výstavba druhého stupně základní školy
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby druhého stupně základní školy Otevřená je hotová. Bude se jednat o finančních prostředcích na výstavbu a zahájí se výběrové řízení na dodavatele stavby. Rozpočtové náklady jsou 85 000 000,- Kč.
  • Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice. Projekty pro územní rozhodnutí jsou již také zpracovány. V jarních měsících budeme žádat o dotaci generální ředitelství HZS a krajský úřad.
  • Výstavba 1 etapy projektu v rámci participativního rozpočtu“ Propojení Žebětína a horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší a cyklisty“. Projekt obsahuje projekty pro územní i stavební povolení a realizaci stavby. Částka za projekty se pohybuje kolem 710 000,-Kč
  • Dokončení stavby chodníku na ulici Hostislavova od ulice Chrpová k Žebětínskému rybníku. Jedná se u vybudování chodníku pro pěší mezi sídlištěm na Kamechách a centrální částí Žebětína. Chodník po rybník je hotový, výstavba nových zastávek a bezpečného přechodu přechází do jara příštího roku.
  • Začínají jednání pro územní řízení na projektu a přípravě „Východního obchvatu Žebětína“. Tato stavba je velmi důležitá pro dopravu k novému sídlišti na Kamechách a měla by tak navázat na rozšíření vozovky od staré dálnice směrem do Žebětína, kterou chystá krajský úřad. V současné době zpracováváme projekty a provádí se geologický průzkum v trase obchvatu.
  • V březnu příštího roku dostane novou zásahovou cisternu také náš sbor dobrovolných hasičů, který v loňském roce dosáhl na státní dotaci 2 500 000,- Kč, další finanční prostředky poskytne Jihomoravský kraj 1 660 000,- Kč, město Brno 1 7500 000,- Kč a městská část 714 000,- Kč.
  • Také probíhají práce na projektu odkanalizování poslední ulice v Žebětíně. Je to ulice Pod Borovníkem a je hotov projekt na územní řízení a probíhá jeho projednání a příprava projektu pro stavební povolení.

Další články