Brno do modernizace mateřských a základních škol investovalo téměř 230 milionů korun

Město Brno vyčlenilo v loňském roce na rekonstrukce a opravy základních a mateřských škol celkem 228 milionů korun. Finanční podpora také mířila na podporu žáků se speciálními požadavky, nadaných žáků nebo také na podporu plaveckých kurzů, volnočasových aktivit a předškolního vzdělávání. Vyplývá to z výroční zprávy Odboru školství a mládeže.

„Před pěti lety jsme převzali školství ve stavu, kdy bylo nutné velmi rychle začít opravovat zázemí brněnských škol. Do roku 2017 putovalo ročně na rekonstrukce něco málo přes třicet milionů korun. To se nám podařilo změnit a každý rok se snažíme investovat alespoň 200 milionů korun, takže celkem jsme do oprav škol už investovali více než miliardu korun. Jsem rád, že v loňském roce tato částka dosáhla 228 milionů korun. Kvalita vzdělávacího prostředí je zcela zásadní pro kvalitní výuku,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Brněnské základní školy navštěvuje téměř 43 tisíc žáků, díky finanční podpoře města Brna se také podařilo integrovat 3648 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Podporujeme mimořádně nadané žáky, aby měli možnost svůj talent patřičně rozvíjet, znamená to rozšíření výuky některých předmětů. Máme celkem 27 základních škol s rozšířenou výuku cizích jazyků, 4 školy s rozšířenou výukou hudební výchovy, 5 základních škol s posílenou matematikou, 11 škol s větším důrazem na výuku informatiky, 19 škol s rozšířenou výukou tělocviku, ve dvou školách nabízíme rozšířenou výuku přírodopisu a máme také jednu školu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, nadaní žáci mají také možnost přeskočit některý z ročníků,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Na podporu inkluzivního vzdělávání šlo od města Brna do rozpočtu čtyř základních škol ve vyloučených lokalitách 1,3 milionů korun. Finanční podpora ale také mířila na rozvoj předškolního a základního vzdělávání.

„V uplynulém roce pokračovala realizace projektu s názvem Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně v hodnotě 100 milionů korun. Základním východiskem bylo navázat na úspěšné projekty z minulých let, projekt byl zahájen v roce 2020 na tři roky a zapojilo se do něj celkem 182 základních a mateřských škol. To jsou všechny školy zřizované městem, 3 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání,“ doplnil Hladík.

Brno také podporuje plavecké kurzy nebo volnočasové aktivity.

„Na podporu plaveckého výcviku šlo více než 2,1 milionu korun. V Brně je také 21 poboček středisek volného času nebo domů dětí a mládeže. Na jejich provoz jsme přispěli částkou 3,7 milionu korun. Tato střediska navštěvuje pravidelně na 15 tisíc žáků,“ doplnil Suchý.

Město Brno zřizuje celkem 137 mateřských a 65 základních škol.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...