SAKO Brno založí novou dceřinou společnost, která se zaměří na využití energie ze slunce

Akciová společnost SAKO Brno, a.s., bude na základě doporučení odborníků zakládat samostatnou dceřinou akciovou společnost, zabývající se výhradně fotovoltaikou.


Systematický rozvoj fotovoltaických a fototermických systémů na střechách veřejných či městských budov patří k projektům, které mají potenciál udržitelného rozvoje. Mají pozitivní ekologický dopad a mohou nabídnout zajímavý ekonomický model pro širokou veřejnost. „Cílem je zajistit co nejvyšší míru dodávky tepla za současné dlouhodobé garance ceny pro koncového uživatele. Během 5 let chceme osadit zhruba stovky střech s instalovaným výkonem 40 MWp, založení dceřiné společnosti nám pomůže zlepšit především financování.“ zdůrazňuje 1. náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost oblast životního prostředí v Brně.


Městská společnost SAKO Brno plánuje založit dceřinou společnost, která by se zaměřovala právě na podporu fotovoltaických systému, které mohou Brnu výrazně pomoci být mnohem více energeticky soběstačným městem.


„Původně se uvažovalo o společnost formátu s.r.o., nicméně s ohledem na možnost zavedení modelu ekonomické participace obyvatel, se forma akciové společnosti jeví jako vhodnější. Do jisté míry jsme se nechali inspirovat v zahraničí a do budoucna bychom chtěli zavést prodej solárních cihliček, popřípadě akcí, s možností zapojení všech Brňanů,“ upřesňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno a dodává: „Tuto středu začíná pilotní instalace fotovoltaických panelů na střechách objektů, patřících městu. Jako první přišly na řadu bytové domy Vojtova 7 a Vojtova 9, následovat je bude střecha Domova s pečovatelskou službou, na Horově 77.“

Kromě stovek fotovoltaických zdrojů umístěných na střechách budov je součástí projektu také výstavba elektrodového kotle v kombinaci s akumulátory tepla umístěného v areálu SAKO Brno na ulici Jedovnická. Jednotlivé výrobní zdroje budou následně spojeny do agregačního bloku, který bude vstupovat do distribuční soustavy jako jedna velká elektrárna. Většina vyrobené energie však bude spotřebována přímo v místě, přetoky energie budou dodávány do sítě a obchodovány. „Našim cílem je vytvořit elektrárnu, do níž bude moci dodávat elektřinu kterýkoliv Brňan. Chceme zde nastavit takové výkupní ceny, aby se lidem a firmám opravdu vyplatilo investovat do umístění fotovoltaiky na svou střechu,“ zdůrazňuje Hladík

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...