Židenická radnice nedodržela smlouvu s Jihomoravským krajem v rámci auditu familyfriendlycommunity

Nové volnočasové centrum pro rodiny a seniory na Vojtové nebo Senior taxi, které odveze starší obyvatele do zdravotnického zařízení a zpět. To jsou příklady opatření, která se podařilo realizovat v sousedních městských částech díky auditu familyfriendlycommunity, neboli obec přátelská k rodině. Jediná městská část Brno-Židenice kvůli nezájmu vedení městské části nesplnila opatření, ke kterým se zavázala. Na tuto skutečnost upozornili opoziční lidovci a vyzvali vedení městské části k činnosti, aby se podařilo projekt zachránit. 

„U nás v Židenicích byly schváleny například projekty Lavičky osobností, Výstava ke 100. výročí připojení Židenic k Brnu nebo Veřejné osvětlení v parku vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje. V návrzích se sešlo i mnoho dalších, často ještě zajímavějších námětů. Důležité je, že to byla opatření, která vycházela přímo z přání obyvatel Židenic. Následně nám Jihomoravský kraj udělil dočasný certifikát, který měl garantovat, že MČ slíbené projekty opravdu vyplní. Dále v této věci však už vedení městské části nic nepodniklo,“ uvedl židenický zastupitel Jan Přikryl (KDU-ČSL).

Do února letošního roku se přitom měla provést schválená opatření a do konce dubna měla být vypracována závěrečná zpráva ukazující, že radnici opravdu záleží na přáních občanů. Ani jedno však nebylo splněno. Hodnotitel projektu se snažil s vedením radnice domluvit a dal vedení městské části čas na nápravu. Ale následná schůzka, která měla vést k napravení stavu a doplnění podmínek auditu, se neuskutečnila.

Audit familyfriendlycommunity dlouhá léta úspěšně funguje v sousedním Rakousku. V roce 2015 myšlenku převzal Jihomoravský kraj. Cílem je, aby obec více naslouchala svým občanům a díky vzájemné komunikaci vytvořila přátelské prostředí pro všechny generace. Formou veřejné ankety a setkání s občany se zjistí, co lidi trápí a co by chtěli v daném místě zlepšit. Z návrhů se vyberou ta opatření, která mají všeobecnou podporu. Radnice tak bude dělat to, co má pro občany skutečnou hodnotu. A navíc za to nemusí platit ani korunu. Proces i pomoc poradců je placena Jihomoravským krajem. Městské části tak mají skvělý nástroj pro zlepšení života všech generací. Byla by to obrovsky promarněná příležitost, kdyby některé ze zapojených městských částí nedokázaly tento program využít,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL), který má na starost oblast rodinné politiky ve městě Brně. 

Účast Židenic v projektu auditu familyfriendlycommunity však stále není zcela ztracená.

„Celou věc Jihomoravský kraj zatím definitivně neuzavřel. Vedení Židenic má stále šanci projekt resuscitovat a dotáhnout do zdárného konce to, co dobrými nápady našich občanů začalo. Na mimořádném zastupitelstvu jsem proto panu starostovi předal výzvu k větší iniciativě při jednání se zástupci projektu. Po krátkém váhání mou písemnou výzvu převzal. Věřím, že když nyní vedení radnice projeví zájem o jednání se zástupcem kraje, může celou situaci ještě zachránit. Pokud však radnice nezačne něco dělat, je to průšvih, na který zbytečně doplatí obyvatelé Židenic,“ doplnil Přikryl.

Užitečné odkazy:

Jak funguje audit: https://www.rodinnapolitika.cz/302-audit-familyfriendlycommunity.html

Oficiální stránky auditu: https://www.affc.cz/ 

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...