Blíží se konec odstavování autovraků v ulicích

Obyvatele Brna i dalších velkých měst v České republice trápí nedostatek parkovacích míst. Drahocenná parkovací místa přitom zabírají auta, která dlouhé měsíce stojí na stejném místě a často ani nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Jejich odtažení brání současné znění zákona. Na stole už je ale novela zákona, která by dlouhodobě neudržitelnou situaci mohla vyřešit.

„Většinou po blokovém čištění se ozývá řada občanů, že u nich v ulici nebo na vyhrazeném parkovišti stojí vraky, které nebyly odtaženy. Současná legislativa však nedostatečně upřesňuje, kdy lze považovat vozidlo za autovrak, což komplikuje práci silničním správním úřadům. V Brně se loni zlikvidovalo pouze 8 autovraků. Ulice se tak stávají hromadným odstavištěm nepojízdných aut,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V Poslanecké sněmovně už byl v prvním čtení projednán návrh zákona, který by mohl problém s autovraky vyřešit. Dle současné právní úpravy nelze stojící vozidlo odtáhnout, pokud nenaplňuje velmi obecnou definici vraku. Nová úprava by zakazovala odstavování vozidel na pozemních komunikacích, které jsou více než 6 měsíců nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích.

„Návrh zákona, který se nyní projednává je dobrý a KDU-ČSL ho podpoří. Zároveň si myslíme, že by mohl řešit i problematiku vraků odstavených na veřejných prostranstvích, typicky se jedná o zeleň. Už nyní ve městech bojujeme o každý centimetr zelené plochy. Veřejná prostranství by měla sloužit veřejnosti, a ne osobním zájmům jednotlivců,“
dodal Hladík, který nevyloučil, že KDU-ČSL proto přijde s vlastním pozměňovacím návrhem.

Co přinese lidem novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích?

  • Výrazně vyšší možnost zaparkovat poblíž svého bydliště ve větších městech
  • Více parkovacích míst na parkovištích
  • Efektivnější práci úředníků (nyní se nemají o co opřít při prohlašování vozidla za vrak)
  • Lepší vymahatelnost práva

Další články