Brňané si nejvíc přejí malé zázraky, dostupné bydlení a řešení parkování na sídlištích

Tři měsíce debatovali lidovci s Brňany o tom, jak by si lidé přáli zlepšit život v Brně. Získali tisíce podnětů od celkem 1516 lidí. Nejčastěji (51 %) si lidé přejí změnit drobnosti v okolí svého bydliště. Popisují je jako malé zázraky, které jim zlepší každodenní život. Například úprava křovin před jejich domem, úklid v parku, nesrovnalosti v terénu na konkrétních ulicích a podobně.

Lidé často vyjmenovávají i problémy s parkováním na sídlišti (12%), průjezdnost městem (12 %), ale i péči o zeleň (8 %). Mladé lidi hromadně trápí dostupnost bydlení. Podle 74 % mladých do 35 let je obtížné v Brně sehnat bydlení. Lidovci nyní představili Plán malých a velkých zázraků pro Brno, kterým reagují na přání Brňanů.

„Nechci být politik, který sedí v zasedačce, plánuje věci koncepce od stolu a neví, co jsou reálné problémy lidí. Od května jsem proto chodil mezi lidi, stejně jako ostatní kandidáti. Obcházeli jsme je dům od domu. Říkali mi, že se jim v Brně žije dobře a že souhlasí s tím, že je Brno boží. Nejčastěji jim chyběli maličkosti jako například prořezání křovin před domem, natřít lavičku, častěji uklidit chodník. Drobnosti, které jsme v mnoha případech ihned zajistili. Zjistili jsme, že lidé si nejvíce přejí maličkosti, které jim zlepší každodenní život v Brně, jsou to takové malé zázraky, které jim rádi splníme,“ popsal kandidát na primátora za KDU-ČSL Petr Hladík.

Hned po drobnostech „malých zázracích“ cítí lidé jako největší problémy města dostupnost bydlení, parkování před domem a údržbu zeleně. Mezi mladými více rezonovaly obavy z dostupnosti bydlení.

„Mladí lidé sledují vývoj cen v oblasti bydlení mnohem více než naši starší spoluobčané, kteří už své bydlení mají a často tento problém vůbec nevnímají. V otázce bydlení je pro nás klíčová podpora startovacích bytů, podpora družstevního bydlení, podpora bytů v domech s pečovatelskou službou pro seniory a hendikepované. Musíme mladým lidem pomoct nastartovat jejich profesní a rodinný život, aby nám neutíkali z Brna na venkov. Starším lidem zase musíme zajistit důstojné stárnutí, protože jim vděčíme za to, že žijeme v tak skvělém městě,“ dodal Hladík na adresu dostupného bydlení.

Co se týče parkování, kratších uzavírek a plynulosti provozu, chtějí lidovci stavět montované parkovací domy, akcentovat hledisko času a kvality při zadávání veřejných zakázek a zřídit funkci koordinátora dopravních staveb.

„Jediný způsob, jak efektivně řešit parkování na sídlištích je výstavba montovaných parkovacích domů. Městské části spolu s lidmi vytipují vhodná místa, buď stávající parkoviště nebo vybetonované plochy, aby se nestavělo na úkor drahocenné zeleně. Město skrze BKOM nabídne servis v podobě přípravy či realizace projektu,“ uvedl místostarosta Žabovřesk Filip Leder, který za lidovce kandiduje na třetím místě.

„Musíme si přiznat, že Brno v následujících letech čeká hodně oprav na komunikacích. Brno potřebuje koordinátora dopravních uzavírek. Byla velká chyba minulého vedení města, že tuto pozici za svého působení zrušilo. Pro zrychlení prací je nutné při výběru veřejné zakázky zohledňovat kritérium času a kvality,“ doplnil dopravní expert KDU-ČSL Filip Chvátal.

Lidovci se také plánují mnohem více angažovat v oblasti životního prostředí.

„Bohužel musíme být kritičtí k tomu, jakým způsobem byla oblast životního prostředí vedena v posledních letech. Péče o zeleň byla nedostatečná. Občané toto vnímají za problém.  Chceme se zaměřit na boj se suchem, a to skrze zachycování dešťové vody. Podpoříme vznik zelených střech, začneme šetřit s pitnou vodou a vytvoříme záložní zdroj pitné vody pro Brno. Také ve spolupráci se starosty zajistíme lepší úklid ve všech částech města,“ upřesnil Hladík priority v oblasti životního prostředí.

KDU-ČSL se také již tradičně soustředí na podporu rodiny.

„Lidé v České republice patří k nejvíce zaměstnaným v Evropské unii. Přezaměstnaností jsou postiženy zvláště matky 6–14letých dětí. Známou příčinou problému je nedostatek zkrácených a flexibilních úvazků. Zaměstnavatele často odrazují vyšší personální náklady a vyšší nároky na organizaci práce. KDU-ČSL se již v tomto volebním období zasadilo o zavádění home office (práce z domu) či práce na dálku v městských firmách. Lidovci chtějí flexibilní úvazky rozšiřovat i v příštím volebním období, a to na další organizace zřízené městem. KDU-ČSL má velmi dobře propracovanou rodinnou politiku, proto jsem se také rozhodla za ně kandidovat,“ uvedla ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská, která za KDU-ČSL kandiduje na desátém místě.

„Chceme rodičům dále snižovat jejich náklady vynaložené na sport a volnočasové aktivity jejich dětí. Dotační programy máme nastaveny takovým způsobem, že přidělení může snížit náklady rodičů na zvolenou sportovní či volnočasovou činnost. Chceme pokračovat v navyšování finančních prostředků tohoto druhu, abychom rodičům dále pomáhali v podpoře sportovních či volnočasových aktivit jejich dětí,” zdůraznil radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

„Zvýhodnění rodin nespočívá pouze v zaměření se na mladé rodiny, ale také v zabezpečení kvalitní sociální péče. Proto budeme rozšiřovat službu SeniorBus. Nastavíme systém odlehčovací služby tak, aby byli přijímáni skutečně nesoběstační klienti. Nejdůležitější pro nás ale je, aby mohli senioři zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle, proto zajistíme celotýdenní provoz pečovatelské služby a zajistíme dostatek bytů se zlevněným nájmem a bezbariérovým přístupem,“ dodala vedoucí Domovů Naděje Eliška Vondráčková, která kandiduje za KDU-ČSL na devátém místě.

Celý Plán malých a velkých zázraků si můžete stáhnout na https://brnojebozi.cz/program/

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...