Brno připravuje oživení Staré Ponávky

Město Brno intenzivně řeší revitalizaci svých řek a dalších vodních ploch. Kromě rozsáhlých úprav dvou největších brněnských řek Svratky a Svitavy se město zabývá také revitalizací Staré Ponávky. Ta je rozdělena do šesti etap, dvě z nich budou hotovy už v letošním roce. Další čtyři vyjdou město na 80 milionů korun.

„Stavební úpravy, které již nyní probíhají na Staré Ponávce, realizuje Veřejná zeleň města Brna. Konkrétně se jedná o dvě etapy. První se věnuje vytvoření rekreační vodní plochy. Ta bude napájená vodou z Ponávky a na své jihozápadní straně bude mít hráz, která bude volně přístupná a bude vhodná pro posezení. Severozápadní část tohoto rybníčku bude mít více přírodní charakter. Druhá etapa bude spočívat ve zpřístupnění řeky lidem. Při ulici Za Mostem je navrhovaná klidová zóna s přístupem k vodní hladině. Proběhne proto drobná úprava nábřeží a dojde k vybudování schodů vedoucích k vodní hladině. Prostor by mohly ocenit především děti, protože bude vhodný ke krmení vodního ptactva “ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další čtyři etapy revitalizace Ponávky jsou ve fáze přípravy projektové dokumentace.
„Tři etapy projektuje společnost GEOtest, a.s a jednu společnost Sweco Hydroprojekt, a.s. Příprava projektů zbývajících 4 etap vyjde město na 2,5 milionů korun. Samotná realizace pak na 80 milionů korun,“ upřesnil Hladík.

V rámci těchto etap dojde k vytvoření parku s rybářskou stezkou včetně posezení u ulice Hodonínská a Svatopetrská. Dále k vybudování lesoparku a cyklostezky v meandru poblíž areálu bývalé škrobárny. Další etapa zahrnuje zpřístupnění nábřeží mezi hlavním vstupem do Tepláren Brno a vrátnicí. Zde vzniknou široké schody, které budou vhodné pro posezení a přístup k vodě. A poslední plánovanou etapou je úpravou soutoku se Svratkou.

„Etapa věnující se oživení soutoku Ponávky se Svratkou je prakticky připravena. Proto budu usilovat o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města, aby mohla být co nejdříve hotova. Jedná se o etapu, kterou uvítají především mladé rodiny s dětmi. Vzniknou zde sportovní a rekreační plochy pro všechny věkové skupiny, budova se zázemím včetně toalet a terasy s přístupem k vodě,“ doplnil Hladík.

Stará Ponávka a na ni navazující Svitavský náhon byly zbudovány ve 13. století v původních korytech Ponávky a Svitavy před jejich regulací.

Další články