Brno šetří s pitnou vodou. Krajští zastupitelé zase žádají vládu o pomoc s opravou vodovodu

Bezprostřední nedostatek pitné vody zatím Brňanům nehrozí. Kvůli stále se zvyšujícímu suchu je ale nutné dbát na důslednější hospodaření s pitnou vodu, jelikož hladiny povrchových i podzemních vod neustále klesají. Brno kvůli tomu instaluje na odběrná místa chytré vodoměry. V posledních letech také vytekly miliony litrů při haváriích Vírského oblastního vodovodu, který je jedním ze zásobníků pitné vody pro Brno. I proto se krajští zastupitelé obracejí na vládu s žádostí o finanční pomoc na opravení vodovodu, který je v havarijním stavu.

„Abychom dokázali lépe šetřit s pitnou vodou, vytváříme síť chytrých vodoměrů, postupně chceme pokrýt celé Brno. V roce 2019 jich kontrolovalo stav pitné vody 6000 kusů a pokryly 58 procent spotřeby. V letošním roce přibude v Brně dalších 6 100 vodoměrů. Celé Brno by pak mělo být pokryto v roce 2025,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL).

Město vodoměry instaluje od největších odběrných míst po ta nejmenší. Díky nim si lidé dokážou naplánovat vlastní spotřebu v domácnostech a výrazně šetřit s vodou mohou i větší odběratelé, například firmy a vodoměry pomáhají také Brněnským vodárnám a kanalizacím.

„Síť chytrých vodoměrů nám pomáhá velmi brzy zjistit únik vody. Díky tomu dokážeme včas zachytit a zajistit havárie a zabráníme tak velkému úniku pitné vody. Vodoměry nám totiž neustále posílají data, které náš systém analyzuje a v případě velkých výkyvů nás upozorní. Můžeme se tak rychle spojit s odběratelem a zjistit, co se děje,“ uvedl místopředseda Brněnských vodáren a kanalizací Jan Zámečník (KDU-ČSL).

Krajští zastupitelé zase bojují o pitnou vodu, která jim při častých haváriích uniká z vírského vodovodu.

„Připravujeme tři etapy obměny vodovodu u obce Drásov, kde je situace kritická. Dva kilometry se budou opravovat ve třech fázích. Chceme snížit četnost havárií a zajistit bezpečnost obyvatel a tím předejít i škodám na majetku. S první etapou bychom měli začít již v letošním roce v létě. Financování této akce je ale velmi náročné, proto jsme se obrátili s žádostí na vládu, aby nám pomohla tento problém řešit,“ uvedl Zámečník, který je také jihomoravským zastupitelem.

Vírský oblastní vodovod navíc bude muset v letošním roce dodat o dvě procenta pitné vody více než loni.

„V Březové sice klesá hladina, ale nedostatek vody zatím nehrozí. Přesto musíme šetřit a pracovat na ochraně vodního zdroje v Březové a zároveň opravit vírský vodovod, aby nedocházelo ke ztrátě vody, která je v dnešní době jednou z nejdůležitějších surovin,“ dodal Zámečník.

Další články