V Brně mohou vzniknout vertikální parky, které by ochlazovaly okolní prostředí

Projekt s názvem Park na třetí vyhrál druhý hackathon (myšlenkový maraton), který uspořádal první náměstek primátorky Petr Hladík. Tentokrát měli účastníci za úkol vymyslet opatření, která by městu pomohla s ochlazováním města a adaptací města na klimatickou změnu. Hackathonu se zúčastnilo více než 20 účastníků. Každý z nich představil svůj nápad, z nichž sami účastníci vybrali šest projektů, které pak podrobněji rozpracovali. Mezi nimi pak odborná porota vybrala vítěze.

„Brno je otevřené a aktivní město. Rozhodl jsem pro pořádání těchto akcí, abychom společně s veřejností dokázali hledat nová a inovativní řešení určitých problémů. Myslím, že je důležité, aby se i veřejnost zapojovala do rozvoje města. Hlavní motivací účastníkům je můj slib, že se pokusím vítězný návrh zrealizovat. V současnosti už s městskou společností SAKO pracujeme na vítězném projektu z prvního hackathonu. Ale sešel jsem se již také s vítězem druhého hackathonu a se zástupci odboru životního prostředí a začínáme pracovat i na jejich projektu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkovým vítězem druhého hackathonu se stal projekt s názvem Park na třetí, který řešil, jak ve veřejném prostoru hustě zastavěného území umístit více zeleně.

„Vytvořili jsme koncept modulárních vertikálních zahrad, které by měly schopnost jímat a zadržovat dešťovou vodu z okolních zpevněných ploch. Tím by přispívaly k ochlazování bezprostředního okolí, k zadržování nečistot i k zatraktivnění prostoru. Modulárnost konstrukce by umožnila rychlou a jednoduchou realizaci a dostatečnou flexibilitu použití. Podobu parku na třetí tak může získat zahrádka restaurace, venkovní galerie, balkóny bytových domů, výplň proluky mezi budovami, pavilon výstaviště či klasický park,“ uvedl autor vítězného nápadu Tomáš Hlavsa.

Hackathony se často pořádají mezi programátory a vývojáři. Jedná se o setkání, které probíhá podle předem daného formátu. Využívá se zde různých pracovních a byznysových modelů, grafických a dalších prezentačních nástrojů. Skrze tyto myšlenkové maratony se poměrně rychle dá dojít k efektivnímu řešení určitého problému. Náměstek Petr Hladík začal tyto hackathonu pořádat v loňském roce a zaměřil je na problémy ve veřejném prostoru. Do budoucna by chtěl pořádat dvě takové akce ročně.

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...