Brno-sever přijme nová kritéria pro přidělování městských bytů, původní byla zrušena

Městská část Brno-sever v listopadu schválila kritéria pro přidělování městských bytů. Zastupitelstvo městské části však nebylo jednotné. Nyní byla kritéria přepracována a bude se o nich hlasovat na středečním jednání zastupitelstva městské části.

„Dostupnost bydlení musí být dle našeho názoru přednostně zajištěna především rodičům s dětmi, seniorům a samoživitelkám. O to jsme usilovali od začátku a jsem rád, že se nakonec podařilo listopadová pravidla zrušit a do nových tento přístup prosadit,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Lidovci považují navrhovaná pravidla za mnohem lepší, přesto je vnímají jako kompromisní.

„Ne všechny naše připomínky byly zohledněny. Důležité však je, že již pravidla nejsou diskriminační a že pomáhají rodičům s dětmi, seniorům a samoživitelkám. Podařilo se také snížit byrokratickou zátěž a minimální hranici pro možnost podávání žádostí. K žadatelům, kteří mají splátkový kalendář a pravidelně splácejí, se nyní přistupuje jako k bezdlužným. Pokud ale nezaplatí třikrát nájemné, budou muset byt opustit. V případě stejného počtu bodů se bude zohledňovat důvod zvláštního zřetele. Žadatel detailně popíše svojí situaci, tyto informace budou veřejné, což slouží k větší transparentnosti přidělování bytů,“ popisuje změny v kritériích radní městské části Brno-sever Marie Kselíková.

Další články