Vedení Líšně nespolupracuje s městem na vybudování domova pro seniory

Zařízení pro seniory chybí v městské části Brno – Líšeň. Přestože ve čtvrté největší městské části je vysoký podíl obyvatel seniorského věku, není zde domov pro seniory. I přes předvolební sliby tamního starosty Břetislava Štefana z ČSSD se v této oblasti neuskutečnily žádné kroky. A vedení městské části ani nespolupracuje s městem, které by mělo zájem domov pro seniory v Líšni zřídit.

„V Líšni bychom našli plochy nebo budovy, kde by se domov pro seniory mohl postavit.  A jedním z předvolebních hesel pana starosty Štefana bylo, že postavíme dům pro seniory. To ale představuje zařízení, kde je seniorům, kteří už nemohou žít ve svém vlastním bytě a potřebují celodenní péči, poskytována specializovaná sociální služba. Částka na vybudování, a především provoz takového zařízení převyšuje možnosti městské části,“ uvedla lidovecká zastupitelka v městské části Líšeň Eliška Vondráčková.

Dále dodala, že v rozpočtu městské části je určitá částka na bytový dům pro seniory, tedy pouze sociální byty zvláštního určení, kde mohou žít jen senioři, kteří nepotřebují celodenní péči.

Na výzvu z úrovně města Brna, kde byl pan starosta informován o zřízení pracovní skupiny pro vytipování míst pro stavbu domovů pro seniory, Líšeň nereagovala, nenavrhla nic. O vyjádření nebyla požádána ani sociální komise RMČ. Je velká škoda, že i v takto důležitých oblastech městská část odmítá spolupráci s městem Brnem.,“ posteskla si Vondráčková.

V sociální problematice mnohé pojmy pro veřejnost splývají. Nejvíce nejasností panuje u takzvaných bytů s pečovatelskou službou. Takové byty jsou umístěny v budově s obecními bezbariérovými, malometrážními byty, se zvýhodněným nájmem. Jsou potřebné pro ty seniory, kteří žijí v nevyhovujících bytových podmínkách – např. jsou bez domova nebo je jejich byt nevyhovující, bariérový. Senior, který zde bydlí, má ale zajištěnu jen úplně stejnou péči, jako ve svém stávajícím bytě. Jeho zdravotní stav musí být takový, že nepotřebuje celodenní péči a může vést samostatný život.

Dostupná péče pro seniory je i prioritou vedení města Brna, které chce počet domovů pro seniory v Brně rozšířit.

„Domovy pro seniory jsou v městských částech důležité. Město Brno oslovilo všechny městské části, aby dodaly informace o pozemcích nebo budovách, které by byly vhodné pro vybudování domovů pro seniory. Mnoho seniorů ve své městské části prožilo významnou část svého života a je smutné, pokud ve vysokém věku musí městskou část opustit kvůli tomu, že v městské části chybí domov pro seniory nebo pečovatelská služba. Vedení Líšně přesto nenavrhlo pro vybudování domu pro seniory žádný pozemek ani budovu,“ sdělil první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

 

 

 

 

 

Další články