Chvátal: Připravovaná novela stavebního zákona se vzdaluje potřebám obcí

Paragrafové znění novely stavebního zákona z pera Ministerstva pro místní rozvoj se stává terčem kritiky i z řad jednotlivých obcí a především velkých měst. Připomínky k novele mají i představitelé města Brna. Vedení města je předloží ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové.

„Paní ministryně při své návštěvě Brna v polovině ledna tohoto roku při diskuzi o novele stavebního požadovala, abychom jí zaslali své připomínky písemnou cestou. Proto jsme zpracovali šest hlavních připomínek, které jí zasíláme,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Podle představitelů města se především agenda územního plánu ale i stavebního řízení vzdaluje potřebám občana, dostatečně nechrání veřejný zájem měst a nabourává stávající princip samosprávy a veřejné správy. Stavební zákon kritizují zástupci velkých i malých obcí, ministerstvo doposud jejich připomínky ale nezapracovalo.

„Nejdůležitější pro nás je posílit pravomoci samospráv v procesu pořizování územního plánu velkých měst, jako takřka nejdůležitějšího dokumentu samosprávy. Toto si původně vláda od nového stavebního zákona slibovala. Předložený návrh zákona tento důraz ale nenaplňuje, naopak posiluje role státní správy. Stejně tak je nutné zlepšit postavení obce při pořizování územních studií. Obec podle současné i navrhované úpravy nákladnou studii financuje, ale zadání i schválení koná pořizovatel. Může být pak velmi problematické, jestli je taková studie v souladu s vůlí a představou samotné obce, která ji potřebuje,“ dodal Chvátal.

Představitelé Brna společně po koordinaci se zástupci dalších velkých měst navíc požadují, aby jejich města mohla disponovat oprávněním vydávat specifické vyjádření pro územní řízení, které je v rámci stavebního řízení často jedinou možností, jak vyjádřit názor samosprávy.

„V navrhované podobě by nešlo ani o „závazné“ stanovisko dotčeného orgánu stavebnímu úřadu, ale ani o „pouhé“ námitky účastníků. Vyjádření by mělo charakter dosavadní územní studie a stavební úřad by vyhodnocoval, zda projekt přináší lepší nebo alespoň souměřitelné řešení oproti výhradám obce. Navíc stavební úřad obce nemusí námitkám vyhovět, což je pro samosprávu velmi nekomfortní. Důležité je, aby byl zachován zkrácený postup pořizování podle dosavadní právní úpravy, což je jeden z nejvyužívanějších postupů v současném územním plánování, který se velmi osvědčil,“ přiblížil konkrétní připomínky radní Chvátal.

zdroj: (Majda foto)

 

 

 

 

 

Další články