Hlavní teze programového prohlášení

Hlavní teze programového prohlášení

Koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti, ČSSD

Se zřetelem ke své odpovědnosti za řádnou správu a rozvoj statutárního města Brna ku prospěchu jeho obyvatel a se zřetelem k zachování charakteru Brna jako moderní metropole, jeho rozvoje v duchu konzervativně liberální demokracie, města otevřeného, transparentního, přátelského, sociálně vstřícného a se zaměřením na podpoření rozvoje občanské společnosti se koalice shodla na těchto základních tezích programového prohlášení budoucí Rady města Brna pro roky 2018 – 2022.

1) Prioritami naší koalice v rámci strategických projektů města budou zejména:

– vznik nové multifunkční hokejové haly u brněnského výstaviště, vznik velodromu a atletické haly

– výstavba Janáčkova kulturního centra

– rozvoj areálu výstaviště

– podpora realizace klíčových dopravních staveb, zejména velkého městského okruhu, obchvatů městských částí, vznik nových parkovacích kapacit a dokončení tramvajových tratí

– příprava zajištění obslužnosti nového vlakového nádraží veřejnou dopravou

– příprava centrálního objektu magistrátních služeb

– realizace protipovodňových opatření

2) Prioritami naší koalice v rámci jednotlivých oblastí jsou zejména:

– doprava – oprava rezidentního parkování, koordinátor oprav a uzavírek, další zatraktivňování MHD, příprava k vybudování dopravní spojky mezi Cejlem a Zvonařkou, budování funkční sítě zejména vnitřních cyklostezek

– bydlení – podpora nové bytové výstavby v nízkoenergetickém standardu (obecní, družstevní a soukromé)

– územní rozvoj – schválení změn stávajícího územního plánu do roku 2020 a schválení nového územního plánu do konce roku 2022, posílení komunikace změn územního plánu ve vztahu k veřejnosti

– školství – podpora co nejvyšší nabídky kvalitního vzdělávání, tedy podpora různorodého směřování a specializace základních škol, navyšování počtu míst v mateřských a základních školách

– sociální oblast – podpora ohrožených skupin, zejména seniorů, handicapovaných, matek samoživitelek, zajištění prostupnosti a dostupnosti sociálních služeb s posílením domácí péče, zajištění bydlení pro tyto cílové skupiny (například ve formě domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory)

– zdravotnictví – zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče, navyšování kapacit a zlepšení přístupu v oblasti následné péče, podpora rozšíření parkovacích kapacit u zdravotnických zařízení

– rodinná politika – rozšíření nabídky flexibilních úvazků v městských firmách a na úřadech, podpoření komunitních a mezigeneračních center, včetně nastavení víceletého financování pro rodinné organizace

– kultura – řešení vícezdrojového financování, snaha o převod financování Národního divadla v Brně pod Ministerstvo kultury ČR, pokračování v jednání s organizátory festivalu TRUTNOFF o možnosti uspořádat akci v Brně

– sport – zachování podpory brněnského sportu v souladu se schválenou Strategií sportu, podpora sportu handicapovaných, zajištění dostupnosti sportování v jednotlivých klubech pro děti

– otevřené participující město – otevřená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, pokračování v digitalizaci úřadu, pokračování ve zveřejňování v registru smluv, pokračování v projektu participativního rozpočtování, zřízení portálu občanské radnice

– životní prostředí – dobrá údržba zeleně a výsadba nové zeleně, prosazování opatření v boji proti suchu, vytvoření dotačního titulu pro zachycování dešťových vod pomocí nádrží u rodinných domů

– bezpečnost – posílení preventivní činnosti Městské policie na úkor represivní činnosti, podpora činnosti a obnovy techniky dobrovolných i profesionálních hasičů, podpora projektů v boji proti kyberšikaně, obnovení projektu Poznej svého strážníka

3) Výzva koalice 2018 – 2022 stávající Radě města Brna

S ohledem na priority uvedené pod body 1 a 2 tohoto prohlášení vyzýváme tímto stávající Radu města Brna k následujícím krokům:

– činění veškerých kroků směřujících k naplňování strategických projektů uvedených v bodě č. 1 toho prohlášení

– přijetí usnesení RMB o odložení zavedení 2. fáze rezidentního parkování z termínu 1. 11. 2018 na termín 1. 4. 2019.

V Brně 10. 10. 2018

Markéta Vaňková, kandidátka na primátorku města za ODS

Petr Hladík, kandidát na 1.náměstka primátora za KDU-ČSL

Tomáš Koláčný, kandidát na náměstka primátora za Pirátskou stranu

Oliver Pospíšil, kandidát na náměstka primátora za ČSSD

Další články