Šance na nový start

Začátkem roku si řada z nás vyzkoušela “suchý únor” – odhodlání obejít se na jistou dobu bez alkoholu. Po měsíci byl pak čas reflektovat, jak velkou zátěží nebo přínosem alkohol pro naše životy je. Pro řadu lidí je relaxem, zvykem a možná i únikem před současnou nejistotu způsobenou pandemií. Dostupnost alkoholu v České republice je velmi snadná a v průměrné spotřebě v Evropě dlouhodobě vynikáme.

Měsíční abstinence je testem, zda je pití zvládnuté, či zda už se může jednat o závislost. Připustit si závislost je pak prvním krokem k úspěšné léčbě. Odhodlaní jedinci začínají ambulantní léčbou, která často nestačí a přechází v pobytovou léčbu závislostí, obvykle tříměsíční. Při ní se člověk učí svoji závislost zvládat a pracovat s ní. Z bezpečného prostředí léčebny pak klient přechází zpět do běžného života a čelí znovu stejnému prostředí, potkává stejné kamarády, pohybuje se opět v místech, kam byl zvyklý si „zajít na skleničku“. Je to kritický okamžik recidivy, a návrat do běžných kolejí často znamená i opětovné propadnutí závislosti. Čísla recidivy nejsou nijak příznivá. V Česku se tak do léčebny vrací každý pátý pacient.

Pomocnou ruku po návratu z léčby pacientům nabízí brněnská společnost RENADI. Ta se snaží kolotoč léčby a recidivy přetnout inovativním projektem podporujícím zotavení ze závislosti na alkoholu v přirozeném prostředí. Principem je přechodné chráněné bydlení (3 – 6měsíců), kdy má klient čas se adaptovat na běžný život. Vyhne se tak návratu do původního, často problematického prostředí. Společnosti RENADI jsme proto jako městská část pronajali za tímto účelem 2 byty, magistrát města Brna pak přidal další jeden byt. Za velkého přispění obyčejných lidí byly tyto byty vybaveny nábytkem a vším potřebným. Proběhly sbírky nádobí, obrazů, květin; tak aby se klienti v bytech cítili dobře. Během přechodného pobytu jsou klienti doprovázeni odbornou pomocí – psychologem, sociálním pracovníkem, a dále člověkem se zkušeností úspěšného zvládnutí závislosti. Do bytů jsou vytipováni klienti, u nichž by bylo vysoké riziko recidivy při okamžitém návratu do jejich původního prostředí. Jak  říká Marek, jeden z prvních klientů: „Je to výrazná pomoc ke startu. Byl jsem dříve na ubytovně a je těžké nepít v prostředí, kde se jenom pije.” Jednu z brigád, kterou si po příchodu do chráněného bydlení našel, je doučování studentů teoretické a částicové fyziky, která je jeho celoživotním koníčkem. Projekt přitom necílí pouze na klienty, kteří chtějí zcela abstinovat, ale i na ty, kteří chtějí dostat své pití pod přijatelnou kontrolu.

Projekt RENADI je pilotním projektem a pokud se jeho účinnost v praxi prokáže, může se tento model rozšířit i do dalších měst a pomoci v novém startu mnoha dalším lidem bojujících se závislostí na alkoholu.

Těší mě, že jsem mohla pomoci ve startu tohoto projektu, který považuji za tak potřebný. V konečném důsledku totiž šetří peníze za opakovaně vynaloženou léčbu a pomáhá udržet motivaci lidí, kteří se chopili šance a rozhodli se skoncovat s neřízeným pitím.

Marie Jílková, radní Brno-střed

Další články