Ulici Údolní čeká rekonstrukce zastávek, nový přechod i cyklostezka

Obyvatelé ulice Údolní mezi ulicemi Husova a Úvoz se dočkají celkové rekonstrukce jejich ulice. Upravena bude pozemní komunikace i s tramvajovou a trolejbusovou tratí. Změní se řešení odstavného i krátkodobého parkování a dojde také k výměně inženýrských sítí.  Svou obnovou projdou také přilehlá veřejná prostranství a v celé ulici bude obnovena a vysazena nová zeleň.

„Při této rekonstrukci opravíme téměř osm set metrů tramvajové tratě, k tomu bude patřit i úprava zastávek Údolní a Úvoz. Kromě toho vybudujeme cyklistické stezky, které se budou barevně lišit od žulových ploch pro chodce a od prostranství na zastávkách. Chceme, aby ulice byla přátelská jak pro automobilisty, tak pro pěší i cyklisty“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal.

Pokud půjde vše dobře a Policie ČR vydá kladné stanovisko vznikne nový přechod na křižovatce ulic Údolní a Úvoz, ten má výrazně usnadnit přecházení ulice a zajistit chodcům větší bezpečnost.

„Rekonstrukci se snažíme pojmout i z hlediska udržitelnosti a zkvalitnění životního prostředí. Proto v ulici vysadíme nové stromy a ty staré upravíme. Do prostoru pod Špilberkem přidáme také vodní prvky a vylepšíme ho pro odpočinek návštěvníků. Při úpravě veřejného osvětlení využijeme LED svítidla, což výrazně sníží odběr elektrické energie. V ulici také plánujeme snížit počet vyasfaltovaných ploch a chceme je nahradit dlaždicemi. Díky nim neodteče dešťová vody zbytečně do kanalizace, ale vsákne se do půdy,“ dodal první náměstek primátorky Petr Hladík.

Odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch bude provedeno pomocí uličních vpustí a odvodňovačů tramvajové trati do rekonstruované jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.

Další články