V Žabovřeskách začne rekonstrukce rozsáhlého vnitrobloku

Obyvatelé domů nacházejících se při rozsáhlém vnitrobloku mezi ulicemi Kounicova, Tábor, Pod Kaštany a Šumavská se mohou těšit na příjemné posezení, aktivní odpočinek i více zeleně. V polovině května zde totiž začne dlouho plánovaná rekonstrukce. Celkové náklady se vyšplhají na 45 milionů korun. Akce bude kompletně hrazena z finančních prostředků města Brna.

„Vnitroblok je již dlouhou dobu opravdu v žalostném stavu, ať už jde o zeleň, povrchy chodníků a silnic, nebo zejména odvodnění. Připravovaná stavba řeší opravu plochy vnitrobloku, komunikací, parkovacích míst, ale také rekonstrukci a doplnění dešťové kanalizace nebo veřejného osvětlení. Projekt počítá i s vytvořením herních a odpočinkových zón, včetně osazení exteriérového mobiliáře, který obsahuje mimo klasických laviček a odpadkových košů např. i pítka a hřiště na pétanque,“ uvedl 1. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder.

K projektu se konalo několik hovorů s občany, aby radnice mohla jejich připomínky do projektu zapracovat.

„Chceme zachovat původní urbanistické a dopravní řešení vnitrobloku. Zároveň ale dojde k navýšení parkovacích míst. V zájmu minimalizace dopadů na obyvatele, zejména možnosti parkování, jsme se rozhodli realizaci rozdělit do dvou etap. První začne už v polovině května. Druhá na ní bude bezprostředně navazovat. V průběhu stavby bude částečně omezen vjezd do vnitrobloku. S omezeními však chceme občany seznámit předem na veřejném setkání,“ dodal Leder.

Setkání s vedením radnice a se zástupci společnosti Brněnské komunikace, a.s., jakožto zástupci investora stavby, zástupci projektanta, a i zástupci zhotovitele stavby, kde budou občané seznámeni s detailním harmonogramem prací se uskuteční 6. 5. 2019 od 16:00h. v jídelně ZŠ Jana Babáka.

Další články