ŽABOVŘEŠTÍ HRDINOVÉ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi na tomto místě představit třetího z naší čtveřice žabovřeských letců britského Královského letectva Royal Air Force (RAF). Pana Karla Hrušku, pilota 312. čs. stíhací perutě, s nejvyšší dosaženou hodností Flight Sergeant. Muže, k němuž mám z pilotů RAF osobně nejblíže, neboť byl mým dědečkem.

Karel Hruška se narodil bezmála před sto lety, 31. července 1920. Jeho otec Karel pocházel ze Žabovřesk a matka Josefa (roz. Kratochvílová) z nedalekého Komína. Po ukončení měšťanské školy se stal studentem Vyšší průmyslové školy stavební v Brně. V době okupace odchází těsně před Vánocemi 1939 společně se svým bratrancem Rudolfem přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Turecko do Bejrútu a odtud se plaví lodí „Champolion“ do Francie. Od února 1940 je ve výcvikovém středisku čs. armády v Adge a zapojuje se jako radiotelegrafista u pomocné eskadrony smíšeného předzvědného oddílu. Po pádu Francie jej čeká přesun do Velké Británie. Cestuje vypraveným lodním transportem na lodi s názvem „Mohamed Ali El-Kebir“ ze Sète do Gibraltaru a poté do Liverpoolu. V srpnu 1940 se hlásí k letectvu a následuje jeho přijetí k RAF, přesně dne 21. září 1940. Po dokončení výcviku radiotelegrafisty je v březnu 1941 přidělen k 312. čs. stíhací peruti a od října 1941 k 311. čs. bombardovací peruti.

Po zkušenostech radiotelegrafisty přichází pro Karla Hrušku nejvýznamnější etapa jeho působení v Královském letectvu – začíná s výcvikem na stíhacího pilota. V Kanadě absolvuje specializovaný výcvik v armádních pilotních výcvikových školách a nadto ještě několik navazujících výcviků, zprvu v 31. elementární pilotní výcvikové škole v De Wintonu, následně pokračuje v pilotní výcvikové škole v Moose Jaw, kde získá specializaci stíhacího pilota. Po více jak roce školení a výcviku byl Karel Hruška v červnu 1944 přidělen jako pilot k 312. čs. stíhací peruti RAF.

U této stíhací perutě pak uskutečnil jako pilot 47 bojových letů a nalétal více jak 123 operačních hodin. V britském Královském letectvu dosáhl hodnosti Flight Sergeant (F/Sgt.), v Československé armádě mu patřila hodnost rotný. Za bojové zásluhy mu byl dvakrát udělen Československý válečný kříž a taktéž dvakrát Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem. Dále mu bylo uděleno vyznamenání Za zásluhy I. stupně, z britských jmenujme např. ocenění The 1939-1945 Star, The Defence Medal a řada dalších.

Do vlasti se vrací v srpnu 1945, je povýšen do hodnosti podporučíka, opouští armádu, dokončuje si maturitní vzdělání a pracuje jako stavitelský asistent. Dne 29. září 1946 se oženil s mojí babičkou Miroslavou, roz. Kolouchovou, a přestěhoval se za ní do domu jejích rodičů do Žabovřesk, kde žil do své smrti. Zemřel v pouhých 47 letech dne 15. února 1968. Velmi mne mrzí, že jsem neměl možnost se s ním potkat. A ještě víc mne mrzí, že se nedožil roku 1989 a nedočkal se tak znovunabyté svobody, za kterou neváhal odejít a 5 a půl roku bojovat. Na základě morální a politické rehabilitace byl Karel Hruška in memoriam rozkazem ministra obrany ČSFR, ze dne 29. 5.
1991, povýšen do hodnosti podplukovníka letectva ve výslužbě.

Čest jeho památce.
Filip Leder, I. místostarosta Žabovřesk

Další články