Brno jde příkladem. V opuštěném továrním areálu vybuduje moderní městskou čtvrť.

Město Brno dokončuje územní studii pro rozvojovou oblast Špitálka. Tento bývalý průmyslový areál se během několika let promění v novou čtvrť využívající nejmodernějších technologií. Povede tudy nová městská třída, dojde k efektivnímu řešení všech druhů dopravy, vzniknou nové sály, pracovní prostory nebo místa pro ubytování či bydlení. Aktivní život v lokalitě se bude odehrávat kolem třech základních objektů – Culture HUB, Event HUB a Cowork HUB.

„Špitálka se stane vyhledávaným a snadno přístupným místem. Vznikne zde velký sál, který v Brně chybí. Ten bude součástí objektu Culture HUB a bude svou rolí důležitý podobně jako bylo Fórum Karlín v případě přeměny pražského Karlína. Hlediště bude připraveno pojmout 1000 sedících a 2 500 stojících diváků,“ uvedl radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Dominantou lokality Špitálka je teplárenská chladící věž a dominantou zůstane i nadále.

„Vestavbou do původní chladící věže vznikne takzvaný Event HUB. Ten si klade za cíl být prezentační platformou pro uživatele místa, ale i pro moderní technologické, startUpové a další kreativní scény, jako jsou výstavy a další prezentační akce.  Na vrcholu věže bude zhotovena vyhlídka, která bude nabízet unikátní rozhled na celé město,“ doplnil Chvátal.

Nové pracovní prostory vzniknou díky rekonstrukci stávající etážové budovy. Na třech a půl tisících metrech čtverečních zde vyroste Cowork HUB.

Všechny tři hlavní zmíněné objekty obklopí nově instalované modulární jednotky se zelenými střechami, které budou vhodné jak pro bydlení, tak pro práci nebo prezentaci. Moduly bude možné v čase měnit a přizpůsobovat potřebám svých uživatelů. Vzniknou na nich také střešní krajiny, kterou mohou lidé využít pro sportování, rekreaci nebo například zahradničení.

Celé území bude snadno přístupné pro všechny druhy dopravy, jak pro pěší, tak i pro cyklisty, MHD i automobilovou dopravu. „Dopravní schéma bude prověřeno speciální dopravní studií, kterou nyní zadáváme“ upřesnil Chvátal.

Řešená lokalita se rozprostírá na území městské části Brno-střed, která se ke studii ještě bude vyjadřovat, stejně jako Kancelář architekta města. Územní studie bude využita jako podklad pro změnu ÚPmB nebo pro nový územní plán. Nyní město pracuje na vytvoření projektového týmu a podmínek vzniku konsorcia, které začne chytrou čtvrť a komunikace projektovat dle územní studie a přiložených vizualizací.

 

Autor vizualizací: ateliér A8000

 

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...