Připomínkování návrhu nového územního plánu jde do finále. Lidovci chtějí větší ochranu zeleně.

Kancelář architekta města zpracovala pro město návrh nového územního plánu. Ten nyní prochází připomínkováním. Své připomínky vznese i vedení města Brna. Lidovci požadují především větší ochranu zeleně a také zanesení všech školských objektů do plochy označující veřejnou vybavenost.

„Kvůli měřítku jsou nyní v územním plánu vyznačeny plochy zeleně větší než pět tisíc metrů čtverečních. Chceme ale, aby byly územním plánem chráněny i menší plochy, proto budeme požadovat, aby byly zakresleny všechny plochy větší než dva tisíce metrů čtverečních. Půjde o zpřesnění stávajícího návrhu. Zároveň prosazujeme povinnost zelených střech, především tam, kde vznikají tepelné ostrovy. Bude se jednat o nejzelenější územní plán, který kdy město Brno mělo. Jsem rád, že vedení města klade velký důraz na ochranu životního prostředí,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vedení města také vznese připomínky k některým lokalitám pro sport a především pak ke školským objektům.

„Ve spolupráci s Odborem školství a sportu budeme připomínkovat také výškové koeficienty u některých lokalit pro sport. V oblasti školství pak vzneseme požadavek, aby všechny objekty v areálech základních a mateřských škol spadaly do oblasti V, která značí plochy určené pro veřejnou vybavenost. Snažíme se, aby nový územní plán ještě více chránil zeleň, proto usilovně jednáme s městskými částmi nad jejich připomínkami. Pevně věřím, že se díky procesu připomínkování podaří územní plán ještě více zkvalitnit a zaktualizovat na současné požadavky,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Zeleň lidovci chtějí ochránit i v Líšni v lokalitě Kostelíček.

„Lokalita Kostelíček v Líšni je významná pro celé Brno. Její atmosféra oslovuje každého, kdo sem zavítá a její ochrana i na další desetiletí je nesmírně důležitá. Z toho důvodu si přejeme, aby byl v novém územním plánu respektovaný Regulační plán Kostelíček, který vznikal na základě řady jednání místních občanů, zástupců MČ a města Brna, a aby nebylo nad rámec současného platného ÚP v této lokalitě rozšiřované zastavitelné území. Podpořili jsme tuto připomínku podanou líšeňským zastupitelstvem a připojujeme se i k námitce, kterou zpracoval a podává Líšeňský spolek pro pohodu bydlení,“ uvedla líšeňská zastupitelka Eliška Vondráčková (KDU-ČSL).

Zpřesnění územního plánu požadují také kohoutovičtí lidovci, a to v lokalitě stavební dvůr. Prostor přímo ve středu Kohoutovic chtějí přeměnit na Central Park podle územní studie a architektonické soutěže.

„Chceme, aby uprostřed Kohoutovic vznikla zelená oáza klidu, kde naleznou odpočinek rodiče s dětmi, práci drobní podnikatelé a volnočasové aktivity ti, co navštíví ekumenické centrum. V tomto centru chceme i Senior a Family point. Proto chceme do návrhu územního plánu zakotvit podmínku územní studie a snížení výškového koeficientu při okraji lokality,“ uvedl kohoutovický zastupitel Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Další články

Brno již rok sbírá bioodpad

V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236...